Łącko Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa Śliwowica Łącka Łącko
Gmina Łącko Śliwowicy łąckiej Jabłko łąckie
wszystko o śliwowicy łąckiej ŁDO
Historia Łącka strona główna informacje o nas gospodarstwa turystyka w Łącku tradycja kontakt wszystko o Łącku i okolicach
Łącko
Idea Stowarzyszenia polega na promocji regionu o intensywnej produkcji owoców i ich przetworów (w tym napojów alkoholowych), aby zwiększyć bezpośrednią sprzedaż w gospodarstwach sadowniczych i w ten sposób podnieść dochód rolniczy, stabilizując dotychczasowe miejsca pracy.
Kontakt
Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa

Adres:
Łącko 445
33-390 Łącko

Internet: www.ldo.pl
e-mail: sekretariat@ldo.pl

ZAPYTANIA OFERTOWE


 

 Łącko 08.04.2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty realizacji projektu "Promocja Jabłka Łąckiego ChOG oraz przetworów i soków na bazie jabłka Łąckiego" z dnia 29.03.2022 r."

  

 załacznik PDF do pobrania >>> 

 

-----------------------------------------------

 

 

Łącko 29.03.2022

 

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu: "Promocja Jabłka Łąckiego ChOG oraz przetworów i soków na bazie Jabłka Łąckiego ChOG".


MIEJSCE I TERMIN SKŁADNIA OFERT

1. Ofertę (wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do dnia 7 kwietnia 2022 r. do godz. 18.00. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przesyłając za potwierdzeniem odbioru na adres mailowy:, z tytułem „Oferta do zapytania ofertowego „Promocja Jabłka Łąckiego ChOG oraz przetworów i soków na bazie Jabłka Łąckiego ChOG” z dnia 29.03.2022 r”. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta dotrze do Zamawiającego.

Oferty muszą być podpisane i przesłane w formacie pdf  jako 1 komplet dokumentów.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

2. Oferty złożone po tym terminie podlegają odrzuceniu.

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 kwietnia 2022 r. o godzinie 11.00 pod adresem: Zarzecze 1, 33-390 Łącko

 

 Do pobrania:

Treść zapytania ofertowego

Załącznik na 1 do Zapytania Ofertowego (.docx)

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (.docx)

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego (.docx) 

okolice Łącka
nocleg